Centeam

Centenbeheer voor cohousings

Update streepjeslijsten e.a. 25 september 2023

Er werd een verbetering toegevoegd aan de werking van de streepjeslijsten. Voorheen moest je elk streepje apart invullen (kookwas, en daarna gewone was, en daarna droogkast ...) invullen. Vanaf nu worden die streepjessoorten gegroepeerd in één streepjeslijst, zodat je ze ook in één keer kan invullen. Op de overzichtspagina van de verschillende streepjeslijsten kan je ook eenvoudiger een streepjeslijst afdrukken.

Daarnaast werden ook volgende kleinere aanpassingen doorgevoerd:

 • Zoeken: Zoeken op meerdere termen werkt nu over beide zoekvelden (naam en omschrijving) heen. Voorheen kon er enkel gecombineerd worden in naam óf omschrijving
 • Import betalingen: Na het importeren van betalingen worden de balansen van de woningen herberekend. Kan soms wel een minuutje duren vooraleer de herberekening zichtbaar wordt.
 • Budgetten: De actieve budgetten worden nu alfabetisch gesorteerd. Niet actieve budgetten worden nog steeds op laatste activiteit geselecteerd
 • Reservaties: Sommige reservaties die startten ene maand en stopten in een andere maand verschenen in sommige gevallen niet op de kalender. Dat is opgelost.
 • Het is nu mogelijk om wat meerdere soorten bestanden als bijlage toe te voegen (Naast JPG en PNG nu ook PDF, Excel, Word ...).

Werking bewonerskostenlimiet gewijzigd 25 januari 2023

Na feedback van enkele cohousings werd een aanpassing doorgevoerd die de werking van de bewonerskostenlimiet een beetje wijzigt.

 • Op de instellingen-pagina van je project vind je nog steeds het veld 'Bewonerskosten limiet per woning' waarin je een minimum bedrag invult waaraan de bewonerskostenbalans van elke woning moet voldoen.
 • Is de bewonerskostenbalans van een woning lager dan dit bedrag, dan krijgt deze woning in het rood een melding op het dashboard met de vraag om diens bewonerskostenbalans aan te vullen. Is balans groter of gelijk aan de limiet dan verschijnt er een melding in het groen en is alles ok.
 • Ook is de kleurmarkering bovenaan de bewonerskosten-pagina bij 'Balans' gewijzigd. Van zodra een woning onder de bewonerskostenlimiet gaat kleurt dit ook hier rood. (voorheen was dit wanneer deze onder 0 ging).

Op deze manier kan je er of voor kiezen als project om een positieve bewonerskostenbalanslimiet voorop te stellen en er op die manier voor te zorgen dat er steeds een buffer op de rekening aanwezig zal zijn. Voor veel cohousings zal dit de logische manier zijn.

Kies je ervoor om een negatieve bewonerskostenbalans in te stellen (zoals we doen op Cohousing Kerselaar), dan ga je uit van de situatie waarin het normaal is dat sommige mensen in het rood staan, andere in het groen, en dat dat op termijn steeds in orde komt.

Bij de doorvoering van deze wijziging werd het veld 'bewonerskosten limiet' aangepast in functie van jullie cohousing. Het kan evenwel geen kwaad om even te dubbelchecken op de instellingenpagina of alles goed staat.


Videos 20 september 2022

We maakten een nieuwe pagina met enkele videos die een duidelijker beeld proberen scheppen van hoe Centeam werkt, boordevol met tips en andere interessante info. Er zijn al twee videos:

 1. Inleiding: Beheer van gebruikers, kosten en betalingen.
 2. Potjes en streepjes: Het verwerken van turf- of streepjeslijsten (dranklijst, wasmachines ...), een spaarpotje ... of andere kosten waarbij je bij aankoop niet precies weet hoe ze uiteindelijk verdeeld moeten worden.

Weldra volgen er nog o.a. over de Winkel- en maaltijden modules.

Daarnaast werden enkele bugs geplet en enkele bestaande features aangepast:

 • Kosten: Als je een kost opent kan je nu doorlinken naar het eventuele potje en bewonerskostensheet
 • Kosten: In sommige overzichten werden kosten met een negatief bedrag niet getoond.
 • Maaltijden: De optie werd toegevoegd om een aantal afwassers op te geven tijdens het aanmaken van een maaltijd. Tijdens het inschrijven kunnen inschrijvers zichzelf en hun medebewoners opgeven om af te wassen.
 • Betalingen: Wanneer een gesplitste betaling wordt verwijderd, wordt het andere deel nu ook verwijderd en wordt de originele betaling terug zichtbaar.

Updates juli 2022 08 juli 2022

 • Wanneer een bewonerskostensheet in de achtergrond wordt herberekend moet je de pagina niet meer zelf vernieuwen, dat gebeurt vanaf nu automatisch.
 • Op de eigenaarskostenpagina is er een historiekknop toegevoegd waarmee een grafiek tevoorschijn getoverd kan worden die een overzicht geeft van de eigenaarskosten per jaar.
 • Als er maaltijden zijn waarvoor ingeschreven kan worden, worden die getoond in het dashboard.
 • Het is voor de kookploeg van een maaltijd ook mogelijk om achteraf nog inschrijvingen toe te voegen van woning die nog niet eerder inschreef. Inschrijvingen aanpassen of verwijderen (door alles op 0 te zetten) kon al eerder.
 • De verjaardagen op het dashboard kregen een nieuw kleedje. Ook worden enkel nog de verjaardagen van "vandaag" getoond, niet meer van de komende dagen.
 • Het automatisch linken van betalingen kan nu ook betalingen aan kosten linken waarvan het bedrag gelijk is en de naam van de tegenpartij van de betaling voorkomt in de naam van de kost.
 • Als er tijdens het automatisch linken van betalingen een betaling wordt gevonden met als mededeling "aanvullen bewonerskosten woning XX dan wordt er een gelinkte kost toegevoegd aan de actieve bewonerskostensheet die zorgt voor dat aanvullen van de bewonerskosten van woning XX in kwestie
 • Er werd een export toegevoegd aan de budgettenpagina met daarin een overzicht van alle budgetten. Kan gebruikt worden om in Excel zelf wat grafiekjes in elkaar te knutselen.
 • De valuta waarin bedragen worden weergegeven kan ingesteld worden in de instelligen (EUR, GPB, USD)
 • Bij het indienen (of aanpassen) van een kost kan je nu meteen de verdeling in kosten zien naast de velden van de verdeelsleutel
 • De layout van de informatie op het dashboard wat betreft bewonerskostenbalans en eigenaarskostenbuffer werd aangepast zodat het duidelijker is (rood / groen) of er iets moet gebeuren.
 • ...

Maaltijden e.a. 28 juni 2022

Gemeenschappelijke maaltijden organiseren kan snel een hoop geregel worden. De nieuwe maaltijden module maakt het mogelijk voor elke woning om zich in te schrijven (volwassen vs kinderen) voor de verschillende variaties van je menu (vegan, vlees ...) die jij en je kookploeg willen maken.

Responsive image

Klaar met koken? Voeg de kosten toe aan de maaltijd, geef aan voor welke variant elke kost van toepassing is en Centeam berekent de prijs per woning op basis van het aantal kinderen, volwassen en de geselecteerde varianten.

Zin om slechts voor een select gezelschap te koken? Je kan zelfs het maximum aantal inschrijvers bepalen.

De maaltijden-module is standaard uitgeschakeld maar kan door de admins ingeschakeld worden bij de instellingen

Verder ook nog:

 • Admins kunnen nu bij het toevoegen van een kost ook een andere woning selecteren als de betaler. Gewone gebruikers kunnen nog steeds enkel zichzelf of de VME selecteren
 • De eigenaarskosten pagina werd herwerkt om zo meer nuttige info te tonen.
 • Bij de bewonerskosten wordt de kolom van jouw woning nu gemarkeerd.
 • Er is een extra instelling waarmee je de rekeningstand kan verbergen op o.a. het dashboard. De rekeningstand tonen is maar enkel nuttig als je alle transacties op je bankrekening van in den beginne hebt gelinkt aan een kost in Centeam, wat wel absoluut aan te raden is.

Updates juni 2022 14 juni 2022

 • Er werden enkele paginas (zoeken, instellingen, help, logs) uit de hoofdnavigatie verplaatst naar de balk bovenaan.
 • Er werd een zoekfunctie toegevoegd aan de pagina met betalingen.
 • Bovenaan de betalingen pagina werd een knop 'Geschiedenis' toegevoegd. Die toont een grafiek van het volledige betaalverkeer over de jaren heen.
 • Een soortgelijke grafiek werd toegevoegd aan de detailpagina van elk potje. Meer grafiekjes coming soon! Responsive image
 • De zoekfunctie voor de kosten (nu bovenaan in de balk) werd herwerkt en is gelijkaardig aan de zoekfunctie voor de betalingen.
 • Er is nu ook een teller zichtbaar in de hoofdnavigatie voor betalingen die nog niet gelinkt zijn. Enkel zichtbaar voor admins
 • De pagina 'Nog niet betaald' toont nu ook de kosten waarvoor in totaal een verkeerd bedrag werd betaald (dat kan je vroeger enkel zien op de detailpagina van een kost).
 • Er is een zoekfunctie toegevoegd aan de Personen pagina. Ze is eenvoudiger van opzet dan de nieuwe zoekfunctie voor kosten en betalingen.
 • Bij het toevoegen van kosten kunnen ook niet admins nu al een potje kiezen.
 • Ook kunnen admins, als ze een kost indienen, deze meteen goedkeuren. Bemerk dat het formulier om toe te voegen en het formulier om goed te keuren niet 100% hetzelfde zijn en dat voor enkele aparte gevallen het toch nog nodig kan zijn om een kost eerst toe te voegen, en dan pas goed te keuren na enkele aanpassingen.
 • Wanneer een pagina nu een fout genereert zal er een duidelijke foutmelding getoond worden.
 • Bij het linken van een kost aan een betaling is het kostenveld veranderd in een zoekveld om gemakkelijker kosten te vinden.
 • Daarnaast werden er ook een heleboel bugs geplet.

Meerdere woningen (en projecten) per gebruiker 10 juni 2022

Vanaf nu is het mogelijk om binnen Centeam meerdere woningen aan een gebruiker te koppelen. Dat is voornamelijk van toepassing voor eigenaars van meerdere woningen. Ze moeten nu niet meer goochelen met een apart e-mailadres per woning. Om meerdere woningen aan een gebruiker te koppelen ga je als Admin naar de Personen pagina, open je de persoon in kwestie. Je zal daar dan de mogelijkheid hebben om extra woningen te koppelen.

voeg nog een woning toe

Werk je op dit moment met verschillende accounts/e-mailadressen per woning voor eigenaars met meerdere woningen? Dan verwijder je eerst de accounts met de overbodige e-mailadressen. Daarna koppel je diens woningen aan de overgebleven account met het juiste adres.

Het is zelfs mogelijk om als gebruiker meerdere woningen over verschillende projecten te hebben. Daarvoor moeten de admins van de verschillende projecten niets speciaal te doen. Gewoon de gebruiker toevoegen met zijn gebruikelijke e-mailadres en Centeam zal de link op de achtergrond zelf leggen. Dit kan ook interessant zijn voor cohousing projecten die op hun beurt vallen onder een overkoepelende VME. Stel dat je drie bij elkaar horende projecten hebt, dan registreer vier projecten. Eén voor elke project en één voor de overkoepelende VME. In de overkoepelende VME voer je dan alle woningen en alle personen van alle aparte projecten apart in.

Het resultaat is dat gebruikers die onder meerdere projecten vallen en/of meerdere woningen hebben, bovenaan in het scherm een keuzemenu hebben om te wisselen tussen de projecten.

menu om te kiezen uit de eigen woningen


"Plnr" wordt "Centeam" 01 juni 2022

De voorbije vijf jaar ging wat vanaf vandaag 'Centeam' heet, door het leven als 'Plnr'. Die oorspronkelijke naam, 'Planner' kwam van het oorspronkelijke opzet van de tool: Een planningstool maken voor cohousings waarmee zo goed als alles van administratie en communicatie kon gebeuren. Al snel bleek dat een tikkeltje te ambitieus en vooral niet nodig. Er zijn eenvoudigweg al (veel) tools die kunnen gebruikt worden om te communiceren, data-op te slaan, te gebruiken als kalender, te video callen ...

Het enige waar we geen pasklaar antwoord op vonden binnen Cohousing Kerselaar was een tool om de financiën te doen. We behielpen ons in het begin met Google Spreadsheets, Excel, LibreOffice en allerlei mapjes met bestanden ... maar dat werd al snel een arbeidsintensieve soep.

De focus van het Plnr-development ging dus al zeer snel richting de financiën en zo evolueerde Plnr de voorbije jaren geheel op onze eigen maat. Dankzij een nogal uitgebreide Corona quarantaine en een half sabbatjaar werd de tijd gevonden om de tool af te werken tot op het punt dat de tool klaar is om ook door andere cohousings gebruikt te worden.

Omdat de focus zo goed als geheel op de financieën ligt en er ook al een andere online tool bestaat die 'Plnr' heet bestaat werd gezocht naar een nieuwe naam. Na veel wikken en wegen besloten we om het niet te moeilijk te maken: we noemen onze eigen financiële werkgroep al langer 'Centeam' en zodus geschiedde.

De nieuwe url is centeam.co, maar de oude zal vanzelfsprekend doorverwijzen naar daar.

Samen met deze wijzing werden ook volgende aanpassingen doorgevoerd:

 • Centeam is ook beschikbaar in het Engels. De admins kunnen de taal in de instellingen aanpassen. De aanpassing geldt voor alle personen van het project.
 • Op de pagina met (oude) bewonerskosten is het duidelijker voor welke periode die geldig is door vermelding van begin- en einddatum.
 • De interface van het winkeltje, dat voorheen los stond, werd beter geïntegreerd binnen de layout.
 • Het is nu mogelijk om van elk budget ook een Excel te downloaden
 • Bugfix: Het automatisch linken van betalingen is nu hoofdletterongevoelig
 • Bugfix: De log voor een betaling was tot nog toe onvolledig, o.a. de datum ontbrak.
 • Bugfix: De detectie of een kost al dan niet juist betaald werd is verbeterd.
 • Bugfix: In sommige gevallen werd een bewonerskosten niet herberekend wanneer dat wel moest (bv. na het maken van een bewonerskost op basis van een betaling).

April 2022 25 april 2022

Updates
 • De URL-structuur werd vereenvoudigd. Voorheen verwees het eerste deel van de URL naar je project. Dat deel is weggevallen. Dat kan er nu wel voor zorgen dat als je bepaalde urls had 'gebookmarked' of opent vanuit je geschiedenis, je daar nu een 404 Not Found error krijgt. Terug naar start gaan is de oplossing.
 • Voor datum- en tijdvelden wordt er nu gebruikt gemaakt van HTM5 velden wat de ingave duidelijker en gemakkelijker zou moeten maken.
 • Voorheen was het reservatiesysteem nogal rigide van opzet. Het was bv. niet mogelijk om een reservatie van weleer, door de reserveerder aan te laten passen. Dat is iets flexibeler geworden.
 • Er is een export in Excel-formaat van de kosten in een potje mogelijk.
 • Het budget wordt nu ook getoond in de eigenaarskosten Excel
 • Het winkeltje was voorheen beschikbaar op een publiek adres om gebruik van een gedeelde iPad te vergemakkelijken. Omdat dat toch maar zozo was, zit het winkeltje nu toch binnen de login-omgeving.
 • Wanneer een bewonerskostensheet bezig is met te herberekenen wordt dit nu bovenaan de sheet getoond.
 • Tot nog toe kon enkel een CODA-bestand met betalingen geïmporteerd worden. Omdat KBC geen CODA-export aanbiedt kunnen ook .csv bestanden afkomstig van KBC geïmporteerd worden. .CSV bestanden van andere banken hebben (wellicht) een andere structuur en kunnen dus niet geïmporteerd worden. Mocht er de dus de vraag zijn voor andere importformaten, geef een seintje.
 • Personen kunnen nu ook per woning toegevoegd worden.
 • Overal waar vroeger 'Groep' werd gebruikt wordt nu 'VME' gebruikt. Dit is gaat voornamelijk over de vermelding bovenaan de bewonerskosten sheet.
Bugfixes
 • Wanneer je uitgelogd was en naar de Plnr ging kreeg je op sommige pagina's een foutmelding in plaats van naar de login-pagina geleid te worden.
 • Enkele kleine layout issues. Bv. de meldingen van hoeveel kosten nog betaald moeten worden, worden nu altijd naast het navigatie-item weergeven'
Toekomstmuziek

Er werden in de achtergrond al een boel aanpassingen doorgevoerd om het mogelijk te maken voor een gebruiker om meerdere woningen te bewonen en/of verhuren. Tot nog toe moest je dan foefelen met aparte e-mailadressen.

Dit kan ook interessant zijn voor een groep van cohousings die zich georganiseerd hebben binnen een aparte overkoepelende VME, waarbij die VME en alle projecten apart, elk een project zijn binnen Plnr.

Wordt tegen eind mei verwacht!


Februari 2022 16 februari 2022

Updates
 • Berekenen van de bewonerskosten en exporteren van eigenaarskosten verloopt een heel pak sneller.
 • Er werd een nieuws-pagina toegevoegd op de publieke website. Daarop zal verschijnen welke aanpassingen er gebeurden aan de Plnr, of mocht er een server onderhoud gepland zijn, wanneer Plnr even offline zal zijn. Voor Plnr admins zal het laatste bericht ook op hun dashboard verschijnen. Voor de liefhebbers is er een RSS-feed.
 • Voor Plnr-admins werd er een pagina 'Logs' toevoegd onder beheer. Daar kan van elke kost, boeking, categorie, persoon, woning ... die werd toegegevoegd, verwijderd of aangepast bekeken worden wanneer, door wie en wat er aangepast werd.
  Gewone gebruikers kunnen deze info ook terugvinden, maar telkens op item niveau door op het dubbele terugpijltje te klikken. ()
 • Op de verjaardagskalender worden enkel nog bewoners getoond.
Bugfixes
 • Er stond voorheen een 'totaal' in de bewonerskosten sheets. Dit werd verwijderd wegens onzinnig. Dank aan Karen voor het signalement.